Što dobivate?

Ne trošite svoje vrijeme

Vjerojatno potrošite nekoliko sati dnevno tražeći i čekajući aute sa dobrom cijenom da se pojave. Tome sada može biti kraj. Štedite svoje vrijeme. Neka naš softver radi za Vas.

Brzo do informacije

Naš softver provjerava oglasnike i oglase svakih 30 sekundi, što znači da ćete saznati za svaki auto oglas (ukoliko zadovoljava Vaše kriterije), najkasnije 30 sekundi od njegove objave.

Samo bitne informacije

Push notifikaciju na Vaš smartphone primiti ćete samo ako se kriteriji oglasa podudaraju sa Vašim postavljenim kriterijima. Kriteriji kao što su marka, model, gorivo, godina i cijena.

40+

Podržanih oglasnika

Naš softver podržava više od 40 oglasnika u 20 zemalja EU. Kompletnu listu svih podržanih oglasnika možete pronaći na linku OVDJE. Ako ne podržavamo neki oglasnik, zatražite ga!

Jednostavno. Moćno.

Odaberite oglasnike koje želite pratiti

Uvjereni smo da nećete pratiti baš svaki oglasnik koji podržavamo te smo Vam iz tog razloga dali na izbor da sami odaberete / aktivirate one oglasnike čije oglase želite pratiti. Aktivacija i deaktivacija oglasnika vrši se u izborniku "Upravljanje oglasnicima" klikom na željeni oglasnik.

Definirajte svoje kriterije

Svakom oglasniku, koji aktivirate za praćenje možete dodati filtere. Filter je skup kriterija koji sami definirate. Svaki puta kada se na oglasniku pojavi oglas koji zadovoljava kriterije bilo kojeg od filtera, o tom istom oglasu ćete biti obaviješteni u roku 30 - 60 sekundi od njegove objave (ovisno o tarifi na koju ste pretplaćeni). Npr. Filter može biti definiran sa markom, modelom, gorivom, godinom i cijenom. Ako postavite filter Mazda, 2, Diesel, min godina 2010 sa max cijenom 5500, onda ćete primiti obavijest o svakoj Mazdi 2, Diesel, gdje je godina 2010 ili novija i gdje je cijena manja ili jednaka 5500€.

Dodaj, uredi, izbriši

Svaki filter koji dodate prikazan je i nalazi se unutar formatirane tablice gdje ih se može sortirati, uređivati, brisati kao i kopirati. Pružamo Vam najveću moguću fleksibilnost kod upravljanja filterima.

Lista svih podržanih oglasnika