Zadnja revizija: 17.09.2019.

1. DOBRODOŠLI

Dobrodošli na AdSignal stranicu (u daljnem tekstu "Stranica") čiji vlasnik je CROFNA OÜ. (u daljnem tekstu kao “AdSignal”, “mi”, “nas” or “naš”). Stranica i sve povezane usluge, moduli ili softver (kolektivno "Platforma") je nastala sa namjerom da trgovcima automobilima omogući automazizaciju pretraživanja raznih oglasnika i da isti budu efikasniji kod kupnje automobila tako što će primati push notifikacije na svoj smartphone. Ovi AdSignal Uvjeti Korištenja ("Uvjeti korištenja" ili "Uvjeti") sadrže niz odredbe kojih se morate pridržavati ukoliko koristite naše usluge.

Pristupanjem našim stranicama i korištenjem naših usluga, Vi kao "Korisnik" prihvaćate sve navedene odredbe i pravila privatnosti. UKOLIKO SE NE SLAŽETE SA SVIM NAŠIM UVJETIMA, MOLIMO VAS NE PRISTUPATE NAŠOJ STRANICI I DA NE KORISTITE NAŠE USLUGE. Savjetujemo Vas da pažljivo pročitate sve odredbe jer one predstavljaju važeći ugovor između Vas kao KORISNIKA i nas kao pružatelja usluge. Datum zadnje revizije ovih Uvjeta Korištenja istaknut je na samom početku ove stranice.

2. REGISTRACIJA I PRISTUP

Kako biste mogli pristupiti našim uslugama prvo se morate registrirati besplatni račun i ispuniti podatke koje od Vas tražimo prilikom procesa registracije. Ti isti podaci mogu se ažurirati u svakom trenutnu u postavkama Vašeg korisničkog računa.

Naše usluge možete koristiti besplatno tijekom 7-dnevnog probnog perioda koji počinje teći od registracije Vašeg korisničkog računa. Kreditna kartice NIJE nužna za ostvarivanje besplatnog probnog perioda. Napomena! Tijekom probnog perioda Korisnik može isprobati naše usluge sa određenim ograničenjima, kao što je ograničen broj oglasnik koji se mogu koristiti te ograničen broj filtera koji se mogu dodati tom oglasniku.

Nakon ili tijekom probnog perioda, ako i kada odlučite da želite koristiti naše usluge bez ograničenja, onda to možete učiniti tako da se pretplatite na jednu od tarifa koju nudimo.

Pozivamo Vas da čuvate Vašu zaporku i dijelite je sa drugima te da se nakon završetka korištenja naših usluga, odjavite sa svog korisničkog računa. Isto tako Vas pozivamo da nas kontaktirate ukoliko primjetite neautorizirano korištenje Vašeg računa. To možete učiniti na email [email protected]

3. NAKNADE I PLAĆANJE

Pretplatom na neku od naših tarifa sležete se da na vrijeme plaćati sve usluge koje koristite kao i kao PDV koji će Vam naknadno biti dodan na cijenu tarife ukoliko niste pravna osoba. Ukoliko nismo u mogućnosti tereti Vašu karticu ili ukoliko je uplaćeni iznos vraćen na Vašu karticu iz bilo kojeg razloga, AdSignal može suspnedirati i zatvoriti Vaš korisnički račun.

Mi zadržavamo pravo da teretimo Vašu karticu u iznosu tarife na koju ste pretplaćeni kao i iznos PDV-a ukoliko ste privatna osoba. Ukoliko dođe do promjene cijena tarifa, Vi ćete biti obaviješteni o istoj putem email-a s kojim ste se registrirali.

Korisnik zadržava odgovornost da sam upravlja i odlučuje na koju tarifu će biti pretplaćen. Ukoliko želite otkazati Vašu pretplatu, to možete učiniti u postavkama Vašeg korisničkog račun klikom na gumb "Otkaži pretplatu". Dok god to ne učinite Vi nastavljate koristiti naše usluge i Vas za iste teretimo svakih 30 dana. Napomena! NE VRŠIMO POVRAT DIJELOMIČNOG IZNOSA MJESEČNE PRETPLATE UKOLIKO NE KORISTITE USLUGU U CIJELOM TRAJANJU PRETPLATNOG PERIODA.

4. VLASNIŠTVO USLUGA

Platforme na kojima se zasnivaju usluge AdSignala su ili vlasništvo AdSignala ili vlasništvo naših kooperanata. Pretplaćivanjem na naše usluge, AdSignal Vam garantira osobnu i ekskluzivnu dozvolu za korištenje cijelog kompleta usluga.

"AdSignal" i ostal zaštitni znakovi, slogani, oznake i imena koja se pojavljuje na našoj platformi su u vlasništvu AdSignal. Zabranjeno je uklanjanje i modificiranje istih.

AdSignal je moguće koristiti u bilo kojoj zemlji svijeta. Korištenjem AdSignala Vi prihvaćate sve odgovornosti u skladu sa Vašim zakonima.

Usluge su prvenstveno namijenjene korisnicima iz EU. Naše usluge je moguće koristiti i izvan tog teritorija, no u tom slučaju AdSignal se odriče svake odgovornosti od Vašeg korištenja naših usluga.

Ukoliko registrirate korisnički račun kao pravna osoba, AdSignal Vas može zatražiti dokumente koji dokazuju točnost podataka koje ste predali. Ukoliko prihvatite predati dokumente koje od Vas zatražimo tada prihvaćate i slažete se da svaka informacija koju predočite može biti korištena u skladu sa ovim odredbama.

5. TEHNIČKA PODRŠKA

Tehnička podrška dostupna je svaki dan od 11h do 20h. Vaše upite možete slati na [email protected] Odgovor ćete dobiti u razumnom vremenu i maksimalno u roku od 24h.

6. SADRŽAJ KORISNIČKOG RAČUNA I KORIŠTENJE PLATFORME

Kada je u pitanju korištenje AdSignal platforme i usluga, vi ne smijete (direktno ili indirektno):

  • Izraditi više od jednog korisničkog računa u svrhu iskorištavanja pogodnosti besplatnog probnog perioda.
  • Predstavljati se kao druga osoba ili neki drugi entitet;
  • Preprodavati ili distribuirati usluge AdSignal platforme bez naše dozvole.
  • Hakirati bilo koji aspekt AdSignal usluga;
  • Prekidati ili remetiti rad AdSignal platforme;
  • Reproducirati ili kopirati bilo koji dio AdSignal stranice ili platforme bez pisanog dopuštenja od AdSignala;
  • Lažno asocirati povezanost neke stranice, proizvoda ili usluge sa AdSignal stranicom.
  • Izraditi korisnički račun nakon što je Vaš suspendiran;

Ne pridržavanje bilo koje odredbe Uvjeta Korištenja može rezultirati suspenzijom Vašeg korisničkog računa ili pokretanjem istrage gdhe AdSignal od Vas može zatražiti dodatne informacije ili dokumente tijekom koje Vaš korisnički račun može biti deaktiviran.

7. USLUGE TREĆE STRANE I POUZDANOST

Dok je primarna svrha AdSignal platforme korištenje infromacija i aplikacija trećih stana koje kombinirane zajedno čine AdSignal usluge, AdSignal nema kontrolu nad istima. AdSignal služi isključivo kao skup svih tih aplikacija i informacija koje pruža treća strana.

AdSignal ne preuzima odgovornost kad je u pitanja vrsta ili točnost sadržaja bilo koji podataka koje pruža treća strana. Korisnik je snosi odgovornost za nepoštivanje uvjeta korištenja aplikacija treće strane.

Korisnik se slaže i prihvaća da aplikacije trećih strana mogu posjedovati intelektualno vlasništvo nad sadržajem koji one pružaju, patente i ostala moguća prava.

8. PRAVO NA UKIDANJE, ZABRANU ILI OGRANIČAVANJE PRISTUPA I UKLANJANJE SADRŽAJA

AdSignal zadržava pravo da deaktivira ili supendira Vaš korisnički račun bilo kada i iz bilo kojeg razloga. Dakle, AdSignal zadržav pravo da ukloni bilo koji sadržaj koji je neprimjeren, ilegalan, koji remeti ili koji remete naše standarde i uvjete kao i pravo na zabranu pristupa Vašem korisničkom računu u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga uključujući i kršenje odredbi Uvjeta Korištenja.

9. VAŠE SUGESTIJE

Podržavamo i prihvaćamo Vaše komentare i sugestije, imajte na umu da svaka Vaša ideja ili sugestija od trenutka primitka postaje vlasništvo AdSignala, bez ikakve kompezacije prema Vama. Također, nismo dužni pregledati i uvažiti Vaše sugestije i komentare te isto tako nismo dužni držati ih tajnima.

Primjedbe, komentare i sugestije možete slati na [email protected]

10. BEZ GARANCIJE

KORISNIK PRIHVAĆA, DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE PRIMJENJIVIM ZAKON, DA USLUGE, STRANICA I OSTALI MATERIJALI KOJI SU MU DANI NA KORIŠTENJE POD OVIM ODREDBAMA I UVJETIMA SU BEZ IKAKVE GARANCIJE. USLUGE I STRANICE KORISTITE ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST. AdSignal SE ODRIČE SVIH JAMSTVA U VEZI S USLUGOM, STRANICOM, SADRŽAJEM I OSTALIM MATERIJALIMA UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA U NEKRŠENJU PRAVA TREĆIH STRANA, PRODAJU I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMJENU.

NE JAMČIMO DA SU STRANICA ILI USLUGE KOJE NUDIMO BEZ GREŠAKA I DA ĆE PRISTUP ISTIMA BITI NEISPREKIDAN, DA ĆE GREŠKE BITI ISPRAVLJENE TE DA ĆE STRANICE ILI SERVERI KOJI SU DIO NAŠE USLUGE, BITI DOSTUPNI CIJELO VRIJEME, BITI BEZ VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI.

11. OBAVEZE I ODŠTETE

Korisnik je dužan nadoknaditi štetu ukoliko je istu i počinio. Korisnik sam snosi kompletnu odgovornost za svoja djela i akcije. Korisnik se prihvaćanjem ovih odredbi slaže da su svi članovi AdSignala, uključujući vlasnike, direktore, zaposlenike, zastupnike i agente oslobođeni apsolutno svih odgovornosti koje proizlaze od akcija i djela počinjenih od strane Korisnika.

UKUPNA ODGOVORNOST I UKUPNI IZNOS ODŠETE ZA SVA TEREĆENJA POVEZANA SA ADSIGNAL STRANICOM I USLUGAMA, NEOVISNO O VRSTI TEREĆENJA, U PISANOM OBLIKU ILI NE, UKLJUĆUJUĆI I NEMAR, KRŠENJE INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I OSTALO, NE SMIJE PREMAŠIVATI UKUPAN IZNOS KOJI STE VI POTROŠILI NA KORIŠTENJA USLUGA PRUŽENIH OD STRANE ADSIGNAL STRANICE.

AdSignal NE SNOSI ODGOVORNOST ZA ŠTETU BILO KOJE VRSTE UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA KOMPEZACIJSKU, POSLJEDIČNU, SPOREDNU, NEIZRAVNU, POSEBNU ILI SLIČNU ŠTETU, KOJA MOŽE BITI REZULTAT KORIŠTENJA ADSIGNAL USLUGA ILI PAK NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA STRANICE ILI USLUGA, BILO DA JE MATERIJAL U VLASNIŠTVU ADSIGNALA ILI TREĆE STRANE.

OGRANIČENJA, ISKLJUČENJA I ODRICANJA U OVOM I OSTALIM POGLAVLJIMA TE U SVIM OSTALIM ODREDBAMA U SKLADU SU SA MAKSIMALNIM STUPNJOM KOJE DOPUŠTA MJERODAVNO PRAVO.

12. POVJERLJIVOST I PRIVATNOST

Zalažemo se za očuvanje svih osobnih podataka koji su sakupljeni kroz korištenje naših usluga i kako bi Vas u potpunosti informirali kako su Vaši osobni podaci korišteni i kako se pohranjuju. Kako bi naučili više, posjetite naša Pravila privatnosti.

13. RAZNO

(a) Ove odredbe predstavljaju sporazum između dvije strane, AdSignal i Korisnika, koji zamjenjuje sve prethodne sporazume; (b) Korištenjem AdSignal stranice i usluga, Vi potvrđujete da ste u potpunosti sposobni i kompetentni za sklapanje ovog sporazuma te pristajete na sve uvjete, obveze, izjave i odrebe koje se nalaze u ovim Uvjetima Korištenja. (c) Neprovođenje odredbe neće smatrati odricanjem od te odredbe. Ako odredbu nije moguće provesti, onda će biti tumačena na najbolji mogući način i u skladu sa ostalim odredbama. (d) Ovi Uvjeti Korištenja pimjenjuju sve odredbe zakona u Estoniji za koje je nadležan sud u Tallinnu koji ima ekskluzivnu jurisdikciju nad svim sporovima između dviju stranaka. Ništa u ovom sporazumu Vas ne spriječava da tražite pravnu pomoć.

Počni koristiti AdSignal